SPOJENÉ SVĚTY

ÚVOD

Protože mi v Mostě chyběl bezpečný prostor pro sdílení radostí i strastí na cestě mateřstvím a životem. Místo, kde se cítíte plně přijati bez ohledu na to, jaké životní postoje zastáváte. Bez přetvářky a masky. Založila jsem v roce 2015 neziskovou organizaci Rodinné centrum Spojené světy, z. s.
A tak jsme se začali nepravidelně scházet u kávy, čaje a dobrot, abychom mohli společně debatit nad vším, co nás momentálně zajímalo. Protože naše děti začaly odrůstat a naše vzájemné potřeby se měnily, na činnost centra navázal provoz Svobodné škol(k)y, Dětské skupiny a v současné době zakládáme i Základní školu a Mateřskou školu Spojené světy. Stále se rozrůstáme a našich příznivců a návštěvníků přibývá. 
Děkujeme vám všem za vaši podporu a přízeň, bez které bychom nebyli tam, kde jsme teď! 
Jana Kocureková – zakladatelka

NAŠE ČINNOST

Rodinné centrum

Rodinné centrum Spojené světy
je neziskovou organizací - zapsaným spolkem. Hlavním posláním centra
je šířit osvětu v oblasti výchovy, péče, vzdělávání dětí a osobního rozvoje lidí bez rozdílu věku.

Dětská skupina

Dětská skupina Spojené světy
je předškolním zařízením pro děti
ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Skupina je registrována u Ministerstva práce
a sociálních věcí dle zákona
č. 247/2014 Sb.

Sebeřízené centrum

Sebeřízené centrum je místem
pro setkávání dětí od 4 let,
které jsou zapsané v kmenové mateřské škole nebo základní škole
v režimu individuálního ("domácího") vzdělávání.

NÁŠ TÝM

Jak se rozrůstá činnost našeho centra, tak se také zvětšuje počet lidí v našem týmu. 
V současné době u nás pracují samé ženy. Třeba se to (doufejme) brzy změní. 

JANA

zakladatelka

BÁRA

chůva

EVA

chůva

NIKOLA

chůva

RENATA

chůva

PAVLÍNA

chůva

NAJDETE NÁS

Lomená 45/4

434 01  Most

IČ: 043 43 468

KONTAKT

E-mail: centrumspojensvety@email.cz

Mobil: 733 768 948 

Facebook: fb.com/centrumspojenesvety

HDRY_B_W-1-page-001
Přesunout se na začátek