SPOJENÉ SVĚTY

ÚVOD

Protože mi v Mostě chyběl bezpečný prostor pro sdílení radostí i strastí na cestě mateřstvím a životem. Místo, kde se cítíte plně přijati bez ohledu na to, jaké životní postoje zastáváte. Bez přetvářky a masky. Založila jsem v roce 2015 neziskovou organizaci Rodinné centrum Spojené světy, z. s.
A tak jsme se začali nepravidelně scházet u kávy, čaje a dobrot, abychom mohli společně debatit nad vším, co nás momentálně zajímalo. 
K 31.8.2021 jsme ukončili činnost Sebřízeného centra a v současné chvíli provozujeme pouze dětskou skupinu.
Co se bude dít v nadcházejících měsících zatím nevíme, možná dojde k nějaké další změně, možná ne. 
Děkujeme vám všem za vaši podporu a přízeň, bez které bychom nebyli tam, kde jsme teď! 
Jana Kocureková – zakladatelka

NAŠE ČINNOST

Rodinné centrum

Rodinné centrum Spojené světy
je neziskovou organizací - zapsaným spolkem. Hlavním posláním centra
je šířit osvětu v oblasti výchovy, péče, vzdělávání dětí a osobního rozvoje lidí bez rozdílu věku.

Dětská skupina

Dětská skupina Spojené světy
je předškolním zařízením pro děti
ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Skupina je registrována u Ministerstva práce
a sociálních věcí dle zákona
č. 247/2014 Sb.

Sebeřízené centrum

Sebeřízené centrum bylo místem
pro setkávání dětí zapsaných v kmenové mateřské škole nebo základní škole
v režimu individuálního ("domácího") vzdělávání.
K 31.8.2021 byla činnost centra ukončena.

NAJDETE NÁS

Lomená 45/4

434 01  Most

IČ: 043 43 468

KONTAKT

E-mail: centrumspojensvety@email.cz

Mobil: 733 768 948 

Facebook: fb.com/centrumspojenesvety

HDRY_B_W-1-page-001
Přesunout se na začátek